Sportsprestasjonsmerke 2.nivå DDR (Øst Tyskland) 1951-52

500,00 kr