Order of the Red Star CCCP WW2. Lavt serienummer. Tildelt i siste halvdel av 1944.