Solgt

Det Hanseatiske Kors 1914 Hamburg 1.Verdenskrig

1.400,00 kr

Hansakorset ble opprettet i samsvar 
mellom senatene i de tre byene
Hamburg, Lübeck og Bremen.
Hvert senat ratifiserte sin tildeling 
på forskjellige datoer.
Lübeck 21. august, Hamburg 10. september
og Bremen 14. september 1915
Hansakorset (Hanseatenkreuz) 
var en militær utmerkelse, tildelt
tyske soldater for deltakelse og bragd
under 1. verdenskrig.
Bremen, Hamburg og Lübeck, var bystater
i imperiet under første verdenskrig og
tidligere medlemmer av det middelalderske
Hansaforbundet. Hver av byene skapte
sin egen versjon av korset, men utseendet
og begrunnelsen for tildelingen var den
samme for alle. Hansakorset hadde
bare én klasse. I midten var
våpenskjoldet til den respektive
bystaten. Baksiden av korset var
identisk for alle tre versjonene.