Brosje 925s Truls Grønvold  5 x 5cm

Kopi av norsk gravfelt ved Hønefoss fra eldre jernalder.

Lager etter beslag på en sverdslire funnet i en dobbeltgrav.