7.77g .585Au (SPOT) medalje i Proof Coins of Norway sett 2001 (inkl. i pris)

3.181,00 kr

NM 4005