624.25g .999 (Net) SPOT 25x27g .925 50kr 1978
I varierende kvalitet