540g .999Ag SPOT (30stk .900Ag) 10kr 1964
I varierende kvalitet.