33.8g .925 Silver (SPOT) 100Kr 2004 Norge Unionsoppløsningen i eske

340,00 kr
33.8g .925 Silver (1oz .999) 100Kr 2004 Norge Unionsoppløsningen "Olje" 
(SPOT) i kapsel med skrin.