.72g .900 Silver $1 2008 Commemorative Bald Eagle i kapsel. Behandlingsmerker (SPOT)