25g .925 Silver 500 Terper Mongolia 2006 (SPOT)
I kapsel med skrin.