20 Kr 1890 Sverige kv.1+/01 i kapsel. 
8.96 gram .900