33.8g .925 Silver (SPOT) 100Kr 2005 Norge Unionsoppløsningen i eske

341,00 kr
33.8g .925 Silver 100Kr 2005 Norge Unionsoppløsningen "Data" 
(SPOT) i kapsel med skrin.