33.8g .925 Silver (SPOT) 100Kr 2003 Norge Unionsoppløsningen i eske

300,00 kr
33.8g .925 Silver 100Kr 2003 Norge, Unionsoppløsningen "Jordbruk" Proof
(SPOT) i kapsel med skrin.