Fridtjof Nansen Grønland 1888 medalje

150,00 kr

«Grønland første gang gjennemvandret» 

I bronse