6stk 830s Hummergafler fra Thune 270.8g
270.8g 830s