24oz .999Ag (Net) SPOT Norges Sølvskatt minnemedaljer

7.776,00 kr

24stk 33.8g .925Ag

H0003