3.85g 

Har ikke synlig stempel men testet til 18 karat på røntgenmaskin.