16.9g .917Au (1/2oz) SPOT Nobels Fredpris 2001 i skrin
I kapsel med skrin