16.97g .917Au (1/2oz) Tusenårsmynten i skrin fra Samlerhuset

10.564,00 kr

16.97g .917Au Tusenårsmynten i gull
I kapsel med skrin

P5091D