1 oz .999 Sølvbarre Det Norske Myntverket SPOT inkludert brukt mva
I kapsel.