33.8g .925 Silver 100Kr 2004 Norge Unionsoppløsningen "Olje" 
(SPOT) i kapsel med skrin.