1 Kr 1952/53 Serie Ff Store Spitsbergen Kulkompani. God Kv.1

3.000,00 kr