16.97g .917Au (SPOT+2%) Tusenårsmynten i gull
I kapsel med skrin

P3544S